Még nem frissített, elavult adatokat tartalmazhat!

 

Alapvizsga tájékoztató és jelentkezés a 10. évfolyam részére.

 

 

A vizsga szintje: B1+

(ez a középszintű érettségi és a középfokú nyelvvizsga szintje között van)

 

A vizsga részei:

A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

Az írásbeli vizsga január 5-én (hétfőn) az első három órában lesz, ezután kerül sor a szóbelikre beosztás szerint. Tanítási órákon ezen a napon nem kell részt vennetek.

A szóbeli vizsga páros vizsga, a párokat előre ki lehet választani. (ld. Később)

Valamennyi szóbeli vizsgán két – a vizsgázókat nem tanító - vizsgáztató tanár lesz jelen.

 

A vizsga értékelése:

A vizsgát érdemjeggyel értékeljük.

A vizsgán öt készséget ill. részterületet mérünk (olvasás, szókincs és nyelvtan, hallás utáni szövegértés, írás, beszéd) ezek az érdemjegy kialakításánál egyenlő arányban számítanak. (20-20%)

A vizsga érdemjegye két témazáró dolgozattal egyenértékű és a félévi jegy kialakításában játszik szerepet.

A vizsgaeredményeket a január 12-vel kezdődő héten lehet megtekinteni a szaktanároknál.

 

A vizsga tartalma:

 

1                    Írásbeli vizsga:  (2x70 perc)

 

  1. Olvasott szövegértés (Reading) 45 perc
  2. Szókincs és nyelvtan (Vocabulary and Grammar) 25 perc

Szünet

  1. Hallás utáni szövegértés (Listening) 20 perc
  2. Fogalmazási feladat (Writing) 50 perc

 

2                    Szóbeli vizsga:  (15 perc/pár)

 

  1. Bemelegítés (ezt nem értékeljük), melynek során a párok néhány mondatban bemutatják egymást (2 perc)

 

  1. Összefüggő „kiselőadás” megtartása az adott lista alapján előre kiválasztott témából (3 perc / tanuló)

 

                                                                          i.      Fontos, hogy mind a három témáról (a, b és c) a megfelelő arányban legyen szó az előadásban. (a és b rövidebben, c részletesebben legyen kifejtve)

                                                                        ii.      A kiselőadás legyen jól megszerkesztett, logikusan felépített, tartalmazzon összetett mondatokat, kötőszavakat, érveléseket.

                                                                      iii.      Értékelésre kerül a fentieken kívül a témakörben való jártasság, a szókincs és kifejezésmód, a nyelvtan és a beszédtempó illetve a hanglejtés.

                                                                      iv.      A kiselőadásba a vizsgáztatók nem szólnak bele.

 

 

  1. Kép(ek) alapján beszélgetés, az adott téma megvitatása a párral a vizsgáztató kérdései alapján (6-7 perc). Fontos, hogy a vizsgázók egymással beszélgessenek, nyilvánítsanak véleményt, érdeklődjenek a másik véleményéről és fejezzék ki egyetértésüket vagy ellenvéleményüket. Ez a téma természetesen nem lehet azonos az elhangzott kiselőadások témájával, tehát minden szóbeli vizsga három témakört érint.

 

 

 

Fontos tudnivalók:

 

A párokat bármely csoport tanulói alkothatják.

A párok természetesen nem választhatják ugyanazt a „kiselőadás” témát és egy témából maximum három tanuló készülhet (a két osztályból összesen), ezért november 24. 20.00 és november 30. 22.00 között jelentkezni kell a téma megjelölésével, kizárólag online, az iskola honlapján. (www.moricz-bp.sulinet.hu) Mindenki külön jelentkezzen, a párja megjelölésével. Aki ezt a határidőig nem teszi meg, azt beosztjuk az üres helyekre.

 

JELENTKEZÉS ITT

 

A pontos vizsgabeosztást a december 8-val kezdődő héten lehet megnézni a 268-as tanári melletti hirdetőn.

 

A vizsga valamennyi feladata a megadott témakörökön alapul.

 

 

Témakörök:

 

Number

Topic

Subjects

 

Me and my friends

 

a)      What qualities do you regard as good or bad ones? (appearance and character)

b)      Which are your own + / – qualities? (looks and inner qualities)

c)      My best friend

 

Family and sharing housework

 

a) Who are the members of a typical Hungarian family?

b) How do people usually share housework in the family?

c) My favourite family occasion

 

Place of living

 

a) What is your neighbourhood like?

b) What could be said about your home? (building, rooms, furniture, equipment)

c) My favourite place at home

 

City transport / Travelling

 

a) What means of transport are typically used in cities?

b) What are the advantages and disadvantages of public transport?

c) My favourite way of travelling

 

Holidays / Travelling

 

a) What information do you need before travelling?

b) What preparations do you make before travelling? (documents and activities)

c) My favourite holiday

 

Shopping / Shops

 

a) Where can one do the shopping? (small shops, markets, stores, shopping centres)

b) What types of shop are there?

c) My favourite shop

 

Communication /Keeping in touch

a) What are the traditional ways of communication? (oral: traditional telephones / written: letters, telegrams, parcels)

b) Which are the modern ways of communication? (mobile phones, e-mail, Internet chatrooms)

c) How do I like best to keep in touch?

 

Services

 

a) What does the word services mean?

b) What services are provided by hotels and restaurants?

c)My favourite restaurant

 

 

Services

 

a) How would you explain the meaning of the word services?

b) What services are provided by travel agencies and hotels?

c) My favourite hotel

 

Culture / Entertainment

 

a) What does entertainment mean? (entertaining guests, reading, movies, discos etc.)

b) What are some traditional and some modern forms of entertainment? (classical concerts, theatre, circus, reading, dance clubs, TV, DVD-s, computer games)

c) My favourite book (title, author, period, characters, plot, opinion)

 

Culture / Entertainment

 

a) What is the relationship between culture and entertainment? (common points, differences)

b) Which forms of entertainment are related to literature and performing arts?

c) My favourite play (title, director, theatre, cast, plot, scenery, costumes, music & effects, opinion)

 

Culture / Entertainment

 

a) How have the forms of entertainment changed throughout the centuries? (gladiators, circus, theatre, television)

b) What are some similarities and differences between theatre and films?

c) My favourite film (title, director, release, cast, plot, setting, pictures, music & effects, opinion)

 

Culture / Entertainment

a) Can art and science be entertaining?

b) What are galleries and museums for?

c) My favourite museum

 

Time /Weather

a) How are seasons related to time?

b) What does weather forecast give information about? (season, temperature, type of rainfall, wind)

c) My favourite season

 

Health / Illnesses

a) Why does one go to the doctor’s?

b) What happens at the doctor’s?

c) My worst experience in connection with illnesses or injuries

 

Health / Illnesses

a) What are the most common illnesses and their symptoms?

b) What are some cures and medication?

c) The illness I would like to avoid

 

Sport

a) What are the most well-known types of sports and sports events? (e.g. athletics, ball games; world championship; the Olympic Games)

b) What are the national sports in Hungary?

c) My favourite sport (spectator sport or sports activity)

 

Media

a) How do television programmes compare with the ones on the radio?

b) What are some characteristics of TV channels or radio stations? (public and commercial channels / stations; style, topics covered, typical types of programmes etc.)

c) My favourite TV channel or radio station

 

Media

a) What types of TV programmes are there?

b) What are some of the characteristics of certain types of TV programmes?

c) My favourite TV programme

 

Media

a) What forms of media do you come across in your everyday life?

b) What are the main types of printed media?

c) My favourite magazine

 

Hobby

a) What are some typical pastimes and hobbies all over the world?

b) Which free time activities are most popular with teenagers?

c) My favourite free time activity

 

Studying / Work

a) What are the different levels of education?

b) What subjects are taught at different types of school in Hungary?

c) My favourite subject

 

Studying / Work

a) Why is work important?

b) What are the most popular jobs in Hungary?

c) My dream job (field, working conditions, hours, position, colleagues, salary, holidays)

 

The European Union

a) What is the purpose of the E.U.?

b) What can you tell about travelling, work, visa. and customs within the EU?

c) My favourite country in Europe

 

Culture and Civilisation

a) How would you introduce Hungary to a foreigner? (climate & weather; lifestyle, eating habits and celebrations; shopping opportunities)

b) What are some of the tourist attractions?

c) My favourite place in Hungary

 

Culture and Civilisation

a) How would you introduce an English speaking country in a nutshell? (geography, climate, inhabitants, economy)

b) What are some of the historic places in that country?

c) The place I would like to go to in an English speaking country

 

 

 

Jó felkészülést és sikeres vizsgát kívánunk!